Udvalgte avisvarer

  Konkurrencebetingelser

  Hjem.foetex.dk konkurrence i samarbejde med Philipson Wine

  Om konkurrencen:

  Konkurrencen er arrangeret af føtex (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716; Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand)

  Du kan deltage i konkurrencen om følgende hovedpræmie:

  • Avignon vinkøleskab med 42 flasker vin fra Philipson Wine. Samlet værdi 9.317,85 kr.

  Konkurrencen er købsbetinget og for at deltage skal du være fyldt 18 år. Du deltager i konkurrencen ved at foretage en ordre via hjem.foetex.dk i konkurrence perioden. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

  Konkurrencen kører fra d. 16.09.2022 til og med d. 13.10.2022. Efter konkurrencens periode udtrækkes der randomiseret én vinder af ovenstående præmie. Vinderen får besked indenfor 7 dage efter endt konkurrenceperiode via e-mail om at de har vundet.

  Da der er tale om præmier, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven. Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre føtex. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod føtex.

  Hvem kan deltage?

  Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group,  medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

  Hvordan deltager du?

  For at deltage i konkurrencen skal du bestille dagligvarer via hjem.foetex.dk til hjemmelevering eller afhentning indenfor konkurrencens periode. Præmierne udloddes randomiseret. Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig med flere mailadresser.

  Alle ordrer, som er modtaget efter den 13.10.2022 kl. 23.59, er ugyldige og udelukkes fra konkurrencen.

  Udvælgelse af vinder

  Præmien udloddes randomiseret efter konkurrenceperioden. Hvis du vinder får du besked via e-mail. Præmien leveres på vinderens adresse. Der foreligger en svarfrist på 14 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af føtex. Overholdes denne svarfrist ikke, forbeholder føtex sig retten til at finde en ny vinder.  

  Afsluttende bestemmelser

  føtex forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette, uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod føtex. Ingen dele af denne konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke. Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn. føtex er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.