Privatlivspolitik

  Call to action image

  Version 1.0
  Dato: 28. januar 2020

  Privatlivspolitik

  Her kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af føtex Hjemmelevering.

  føtex Hjemmelevering er en digital service i Salling Group ligesom vores mange andre hjemmesider, abonnementer, klubber, kundeprogrammer osv. (”Services”).

  I det følgende anvendes begrebet digital adfærd, som bl.a. omfatter, hvad du klikker på, og hvornår, aktivering af tilbud og brug af funktioner i Services (”Digital Adfærd”). 

  I det følgende anvendes begrebet købshistorik, som omfatter hvad du har købt, og hvornår købet er foretaget (”Købshistorik”).

  Du kan finde de øvrige vilkår for føtex Hjemmelevering her

  Har du givet samtykke til direkte markedsføring, kan du finde privatlivspolitikken for direkte markedsføring
  her

  1.    Dataansvarlig og kontaktoplysninger    
  2.    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger    
  3.    Kategorier af personoplysninger    
  4.    Kategorier af modtagere    
  5.    Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS    
  6.    Opbevaring af dine personoplysninger    
  7.    Målretning af indhold    
  8.    Dine rettigheder
  9.    Ændringer

  1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

  Salling Group A/S
  CVR-nr. 35954716
  Rosbjergvej 33
  8220 Brabrand
  www.sallinggroup.com

  Du kan kontakte os på her

  2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  1. Oprettelse og administration af din føtex kundekonto, herunder gennemførelse af dine køb via vores hjemmeside, levering af dine varer, opbevaring af dit maskerede betalingskortnummer, så du slipper for at taste oplysningerne ind fra gang til gang, oprettelse af indkøbslister mv.
  2. Målretning af tilbud og indhold i appen og på hjemmesiden.
  3. Direkte Markedsføring, hvor du samtykker til at modtage direkte markedsføring. Se vores privatlivspolitik for Direkte Markedsføring her, som vi også henviser til, når du samtykker til modtagelse af Direkte Markedsføring.
  4. Deling af oplysninger om din føtex kundekonto med din Salling Group Profil til de behandlingsformål, som fremgår af profilens privatlivspolitik
      - Herunder til brug for annoncering på digitale medier
  5. Forbedring og udvikling af vores hjemmeside, tjenester og produkter, herunder via udarbejdelse af statistik i anonymiseret form
  6. Udsendelse af servicemeddelelser, markeds-, tilfredsheds-, og kundeundersøgelser samt opfordringer til brugeranmeldelser
  7. Sikring af overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende 
  8. Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring
  9. Vores behandling af dit personalekort nr. til registrering af dig som ansat i Salling Group.
  10. Vores behandling af dine maskerede betalingskortoplysninger med henblik på, at du kan foretage køb uden at indtaste dine betalingskortoplysninger igen.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Ad. 1. Vores indgåelse af aftale med dig om oprettelse og administration af din bruger på de nævnte føtex Hjemmelevering vilkår, herunder aftale om køb af varer eller ydelser via vores hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)
  • Ad. 2. Vores legitime interesse i at kunne målrette tilbud og indhold i appen og på hjemmesiden, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
  • Ad. 3. Vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger for at målrette Direkte Markedsføring til dig, hvor du har samtykket til modtagelse af Direkte Markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f) 
  • Ad. 4. Vores legitime interesse i at kunne dele dine personoplysninger med din Salling Group Profil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
  • Ad. 5. Vores legitime interesse i at kunne forbedre og udvikle vores hjemmeside, tjenester og produkter, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
  • Ad. 6. Vores legitime interesse i at kunne lave undersøgelser mm., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
  • Ad. 7. Vores legitime interesse i at sikre overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
  • Ad. 8. Vores retlige forpligtelse til at overholde lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(c)
  • Ad. 9. Vores legitime interesse i at behandle dit personalekort nr, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
  • Ad. 10. Vores legitime interesse i at behandle dine maskerede betalingskortoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)

  3. Kategorier af personoplysninger

  Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

  • Oplysninger tilhørende din Salling Group Profil, dvs. loginoplysninger (e-mail adresse og kodeord) og kontaktoplysninger (samlet ”Stamdata") 
  • Andre oplysninger om dig til brug for din føtex kundekonto, herunder oplysninger om din købshistorik, ordreoversigt, leveringssted og leveringstidspunkt, mest købte varer, indkøbslister mv.
  • Din Digitale Adfærd fra din brug af din føtex kundekonto, og de Services, som din Salling Group Profil er tilknyttet. Læs mere her
  • Din Købshistorik, fra dine køb i Salling Groups fysiske butikker, dvs. Bilka, føtex, Netto, BR, Salling, Carls Jr., og Starbucks, hvis du har tilknyttet et betalingskort til din føtex kundekonto, da vi således registrerer dine køb foretaget via det pågældende kort.
  • Din Købshistorik, fra dine køb via Salling Groups hjemmesider og apps (webshops), hvor din Salling Group Profil er tilknyttet. Det vil bl.a. fremgå af privatlivspolitikken for den pågældende hjemmeside eller app, om du der bruger din Salling Group Profil som login. 
  • Ift. formålet om at videregive oplysninger til servicebudet med henblik på levering af dine varer: Modtagers navn og leveringsadressen
  • Dit betalingskortnummer i maskeret form
  • Personalekort nr. (Kun medarbejdere)

  Bemærk, at selvom du indtaster dit fulde betalingskortnummer i app’en og på hjemmesiden, lagres oplysningerne udelukkende i maskeret form hos os. Oplysningerne indtastes krypteret direkte til DIBS, som er en del af Nets. Det betyder, at vi ikke kan se dit fulde betalingskortnummer.

  Se også privatlivspolitikken for din Salling Group Profil her.

  4. Kategorier af modtagere

  Vi kan efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til følgende modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

  • IT leverandører som led i drift og support
  • Personoplysninger kan videregives til tredjeparter i videre omfang, f.eks. hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav eller ved videregivelse til politi, domstole, advokat og revisor

  5. Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

  Vi anvender følgende leverandører, som kan medføre overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS:

  • International Business Machines Corporation (IBM): Har hovedsæde i USA, og der kan ske overførsel til Indien
  • Microsoft Corporation: Der kan ske overførsel til USA
  • Zendesk: Der kan ske overførsel til USA
  • SalesForce: Der kan ske overførsel til USA
  • Facebook: Der kan ske overførsel til USA
  • Google (YouTube): Har hovedsæde i USA

  Overførselsgrundlaget er:

  • International Business Machines Corporation (IBM) – Standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
  • Microsoft Corporation - Standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
  • Zendesk - Standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
  • Salesforce - Standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46 
  • Google LLC - Standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
  • Facebook Inc - Standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46

  Du kan læse mere om overførselsgrundlagene her

  6. Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen.

  Vi har følgende opbevaringsperioder:

  • Vi gemmer dine personoplysninger, så længe du er bruger af føtex Hjemmelevering
  • Hvis du bliver inaktiv og ikke længere bruger føtex Hjemmelevering, gemmer vi dine personoplysninger i op til 42 måneder efter sidste anvendelse
  • I tilfælde af deaktivering af din bruger, opbevarer vi dine personoplysninger i op til 42 måneder, hvorefter de bliver slettet
  • Vi opbevarer kvitteringer for dine køb i op til 72 måneder i henhold til bogføringslovgivningen

  Følgende oplysninger opbevares i din Salling Group Profil og slettes i henhold til Privatlivspolitikken for Salling Group Profilen:

  • Din Digitale Adfærd
  • Dit unikke-ID 
  • Dokumentation for din accept af vores vilkår, betingelser, privatlivspolitikker mv.

  7. Målretning af indhold

  Vi analyserer din Købshistorik fra dine køb på føtex Hjemmelevering og din Digitale Adfærd for at kunne målrette indhold i føtex Hjemmelevering.

  8. Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

  Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  8.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

  8.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

  8.3. Ret til sletning
  I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.

  8.4. Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18.

  8.5. Ret til indsigelse
  Hvis du har en særlig grund, har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Herudover har du ret til, uden begrundelse, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder målretning jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.

  8.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.

  8.7. Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  9. Ændringer

  Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen og versionsnummeret i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.hjem.foetex.dk

  Hvis der sker væsentlige ændringer i vores privatlivspolitik, vil du blive orienteret herom via en servicemail.